Zn-MIT

galvanizacija

Posedujemo poluautomatsku liniju sa 3 kade od po 800 litara elektrolita.
Vršimo sledeće usluge cinkovanja:

Cinkovanje na nosačima maksimalne dimenzije predmeta: dužine do 1500mm, visine do 700mm, širine do 500mm, debljine prevlake prema DIN i ISO standardima se kreće od 5 do 25 mikrona.
Cinkovanje u bubnjevima sitni predmeti kao šrafovska roba, podložne pločice, ekseri, navrtke, idt. cinkuju se na istoj liniji u bubnjevima. Najmanje dimenzije predmeta koje možemo pocinkovati na ovaj način su promera 1,5mm(npr.ekseri debljine žice 1,5mm). Debljina prevlake može biti od 5 do 12 mikrona.

Cinkovanje


Presvlačenje jednog metala, najčešće gvožđa i čelika, sa drugim, najčešće cinkom kao plemenitijim metalom u pogodnoj sredini, naziva se cinkovanje ili pocinkovanje.
Cinkovanje se prevashodno izvodi sa ciljem zaštite osnovnog metala od korozije a osim toga ima i dekorativnu ulogu u završnoj obradi materijala.
U industriji se primenjuju sledeći postupci cinkovanja:
   - uronjavanje u rastopljeni cink
   - elektrolitički postupak cinkovanja
   - špricanje rastopljenog cinka ( postupak metaliziranja )
   - difuzija ( postupak šeradiziranja )
Koji će se od ovih postupaka primeniti zavisi od mnogo faktora a oni mogu biti: masovnost proizvodnje, površine delova koji se obrađuju, mase, debljine zaštitnog sloja, veličine komada, kofiguracije komada itd.
Tretman hladnog cinkovanja se dobija potapanjem komada u kade za ispiranje, odmašćivanje i dekapiranje, a potom u kade koje sadrže cinkove soli i cinkove anode koje se procesom elektrolize razgradjuju i nanose na metal. Hladni tretman omogućava da se cinkuju i vrlo tanki limovi a da se ne deformišu, ili limovi koji imaju otvore malih dimenzija bez rizika da se oni zatvore prilikom potapanja u rastvor.
U cilju poboljšanja izgleda, vrši se još jedan dodatni tretman plave, žute ili crne pasivacije koja daje tretiranim površinama različitu boju. Iz slabo kiselog hloridnog elektrolita za galvansko cinkovanje kojeg mi koristimo moguće je pocinkovati predmete od nisko legiranih konstrukcijskih čelika, legiranih čelika, bakra i bakrenih legura. Predmeti se mogu cinkovati na nosačima ili u bubnjevima, zavisno od dimenzija predmeta i o tehničkim zahtevima.Novosti

U asortimanu naših usluga uvrstili smo uslugu bruniranja.
Od 2021 godine smo uvrstili u svoj asortiman zaštite materijala i usluge fosfatiranja i kalaisanja.
U planu je proširivanje lepeze usluga i osvajanja novih tehnologija u sferi zaštite metala.